Sustainability

Standards

We follow many international survey programs like EcoVadis.

Daily Work

We keep looking at improvements every day.

-120,860T CO2

Thanks to Green Energy

Hållbara Lösningar, Bestående Resultat: Drivande Miljömedveten Tillverkning

På NTT Group erkänner vi vikten av att minimera vårt miljöavtryck. Vi uppnår detta genom att aktivt driva hållbara metoder som prioriterar minimal miljöpåverkan. Detta engagemang genomsyrar alla delar av vår verksamhet, från råvaruanskaffning och produktionsprocesser till avfallshantering.

Bevarande av Resurser: Vi tror på att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Från att minska energiförbrukningen i våra anläggningar till att optimera materialanvändningen genom innovativa produktionsmetoder strävar vi efter att minimera vårt miljöavtryck över hela linjen.

Optimering av Avfallshantering: Vi är engagerade i avfallsminimering och följer principerna i avfallshierarkin. Detta innebär att prioritera förebyggande, minskning, återanvändning och återvinning innan vi överväger bortskaffning. Vi uppnår detta genom effektiva produktionsprocesser och samarbete med certifierade återvinningsföretag för att ansvarsfullt hantera oundvikligt avfall.

Genom att aktivt omfamna hållbarhet vill vi inte bara minska vår miljöpåverkan utan också inspirera till ansvarsfulla metoder inom hela branschen. Vi tror att hållbara lösningar leder till bestående resultat, vilket säkerställer en hälsosam planet för kommande generationer.

NTT Group är medlem i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (former REPA) – Packaging and Newspaper Collection Service.

NTT Green
NTT Green

NTT Group: Drivna av Förnybart i Polen

Som stolt ledare inom hållbar tillverkning driver NTT Group sin polska fabrik helt och hållet med förnybar energi. Detta engagemang reflekterar vår dedikation till att minska vårt miljöavtryck och bidra till en grönare framtid.

NTT Group Green Eenrgy